Žiadosť o ošetrovné

(nárok uplatnený počas krízovej situácie)

Poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na ošetrovné

Osobné údaje
*
*
*
*

Poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na ošetrovné

Aká je Vaša korešpondenčná adresa?
*
* Súpisné číslo je prvé číslo z označenia budovy napr.: 1690/22B, súpisné číslo je to prvé, čiže 1690. Súpisné číslo nikdy neobsahuje písmená.
(nepovinný údaj)
*
*

Poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na ošetrovné

Aké sú Vaše kontaktné údaje?
(nepovinný údaj)
*

Poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na ošetrovné

Poistný vzťah, z ktorého si uplatňujem nárok na ošetrovné (ak z viacerých poistení, uviesť všetky)

Uplatnenie nároku na ošetrovné

*

Osobne a celodenne sa starám o osobu/ošetrujem osobu

Údaje o dieťati:

Pridať osobu

Údaje o dieťati do dovŕšenia 16. roku veku (15 rokov + 364 dní):

Pridať osobu

Údaje o príbuznom v priamom rade (rodič, dieťa, starý rodič, vnúča, prastarý rodič, pravnúča), súrodencovi, manželke, manželovi alebo rodičovi manžela alebo manželky:

Pridať osobu
Ošetrovné žiadam vyplatiť
*
* Súpisné číslo je prvé číslo z označenia budovy napr.: 1690/22B, súpisné číslo je to prvé, čiže 1690. Súpisné číslo nikdy neobsahuje písmená.
(nepovinný údaj)
*
*
*
V prípade, ak ide o zahraničný bankový účet uviesť doplňujúce údaje
*
*
*
* Súpisné číslo je prvé číslo z označenia budovy napr.: 1690/22B, súpisné číslo je to prvé, čiže 1690. Súpisné číslo nikdy neobsahuje písmená.
(nepovinný údaj)
*
*
*
Vyhlásenie
Ak mi bude priznaný nárok na ošetrovné, som si vedomý, že ku koncu každého kalendárneho mesiaca, v ktorom budem počas krízovej situácie poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť / ošetrovanie, musím preukázať nárok na výplatu ošetrovného zaslaním vyplneného čestného vyhlásenia na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie, ktorého vzor je zverejnený na stránke Sociálnej poisťovne.
Posledný deň ošetrovania/starostlivosti bude deň, ktorý uvediem v poslednom čestnom vyhlásení zaslanom Sociálnej poisťovni.

Pobočka Sociálnej poisťovne

Tento dokument bude automaticky odoslaný Sociálnej poisťovni. Pre správnu identifikáciu pobočky Sociálnej poisťovne, ktorej má byť formulár doručený, postupujte nasledovne:
  • kliknite na tento odkaz: pobočky SP
  • ak si uplatňujete nárok na ošetrovné zo zamestnania, uveďte do vyhľadávacieho poľa názov obce/mesta sídla zamestnávateľa (ak ste uviedli viac zamestnávateľov, uveďte sídlo „hlavného zamestnávateľa“)
  • ak si uplatňujete nárok na ošetrovné ako povinne nemocensky poistená SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, uveďte do vyhľadávacieho poľa názov obce/mesta trvalého pobytu
  • kliknite na „Vyhľadať“
  • Pobočku, ktorá sa Vám zobrazí zadajte sem
*

Ochranný kód

*
Overenie pomocou SMS správy


Odosielame vám SMS správu

Na váš telefonický kontakt sme odoslali SMS správu s overovacím kódom. Prosím zadajte ho do uvedeného poľa pre pokračovanie.

*
Vaša žiadosť sa odosiela


Odosielame vašu žiadosťVaša žiadosť bola odoslaná. Prebieha jej spracovanie...


Vaša žiadosť bola úspešne odoslaná


Nastala chyba pri spracovaní vašej žiadosti

Vrátiť sa na formulár
/12